Zajęcia dla uczniów poświęcone historii Polski

Zajęcia dla uczniów poświęcone historii Polski

Jednym z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2018/2019 jest – w związku z przypadającą w tym roku 100. rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy pragnie więc zaprosić uczniów i nauczycieli na zajęcia poświęcone historii naszego kraju - „Gra o Polskę”.

Celem prowadzonych zajęć jest rozbudzanie miłości do Ojczyzny poprzez poznanie tradycji i historii narodu polskiego oraz jego osiągnięć, a także rozwijanie zainteresowań humanistycznych uczniów.

Historię Polski uczniowie poznawać będą w niekonwencjonalny sposób – za pomocą gier planszowych, zaprojektowanych i wykonanych przez prowadzące zajęcia Justynę Frelichowską i Ewę Bielską.

Gry są dostosowane do poziomu rozwoju psychofizycznego i wiedzy uczniów na poszczególnych etapach edukacyjnych.

Na zajęcia zapraszamy uczniów szkół podstawowych (od II klasy) i szkół ponadpodstawowych.

Zgłoszenia – tel. 52 341 19 84 wew. 18 do godz. 15.00
e‑mail: opracowanie@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Plakat do wydruku