Promocja zbiorów hiszpańskojęzycznych

Promocja zbiorów hiszpańskojęzycznych

W Czytelni Głównej odbyło się spotkanie dla grupy studentów filo­logii języka hisz­pań­skiego Kujawsko-Pomor­skiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Biblio­te­karz zapo­znał swoich gości z księ­go­zbiorem, głównie hisz­pań­sko­ję­zycznym, który można wyko­rzy­stać przy uczeniu się, nauczaniu języka oraz przy pisaniu pracy licencjackiej.

Alina Melnicka-Zygmunt