Promocja zbiorów hiszpańskojęzycznych

Promocja zbiorów hiszpańskojęzycznych

W Czytelni Głównej odbyło się spotkanie dla grupy studentów filologii języka hiszpańskiego Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Bibliotekarz zapoznał swoich gości z księgozbiorem, głównie hiszpańskojęzycznym, który można wykorzystać przy uczeniu się, nauczaniu języka oraz przy pisaniu pracy licencjackiej.

Alina Melnicka-Zygmunt