Głośne czytanie dla seniorów

Głośne czytanie dla seniorów

W Czytelni Głównej odbyło się spotkanie dla seniorów, podczas którego prezen­to­wane były nowości książ­kowe i audio­booki z Narodo­wego Programu Rozwoju Czytel­nictwa. Biblio­te­karze przeczy­tali głośno wybrane fragmenty poleca­nych książek, aby zachęcić zebra­nych gości do lektury. Tematyka prezen­to­wa­nych nowości była różno­rodna, więc każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Nasze spotkanie było również inspi­racją przed­świą­teczną i pomysłem na udany prezent. Do czytania zachę­cali: Małgo­rzata Tyczyńska, Małgo­rzata Janiszewska, Marek Michalak, Mariola Burak i Alina Melnicka-Zygmunt.