Priorytety Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

Priorytety Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

Kurator oświaty ogłosił priorytety w roku szkolnym 2020/2021:

  1. Prowadzenie innowacji pedagogicznych jako stałego i integralnego elementu funkcjonowania szkoły, mającego na celu podniesienie jakości jej pracy.
  2. Promowanie etycznych wartości jako fundamentu kształtowania charakteru uczniów i przeciwdziałania niepożądanym zachowaniom.
Załącznik do zarządzenia nr 48/2020 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty 
z dnia 28 sierpnia 2020 r.