Podsumowanie konkursu „Mój bajkowy przyjaciel“

Podsumowanie konkursu „Mój bajkowy przyjaciel“

W Muzeum Oświaty w Bydgoszczy – wydziale Pedagogicznej Biblioteki im. Mariana Rejewskiego – odbyła się gala wręczenia nagród w wojewódzkim konkursie plastycznym pt. „Mój bajkowy przyjaciel”. Współorganizatorem konkursu był Teatr Polski w Bydgoszczy, który ufundował bilety na spektakl dla dzieci. Honorowy patronat nad konkursem objął Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki i Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik.

Konkurs skierowany był do uczniów z klas 1 – 3 szkoły podstawowej. Do organizatora wpłynęły aż 104 prace z całego województwa kujawsko – pomorskiego: z Bydgoszczy, Koronowa, Więcborka, Chełmży, Złejwsi Wielkiej, Słębowa, Gruczna, Sitowia i Ostrowitego. Łącznie z 20 szkół. Tematyka prac była bardzo różnorodna, aż nie sposób jej tutaj opisać. Prace przedstawiały 65 postaci bajkowych. Pani Anna Drejas z Zespołu Szkół Plastycznych w Bydgoszczy omówiła walory artystyczne nagrodzonych prac. Na zakończenie uroczystości Wiktoria Runge ze SP nr 58 w Bydgoszczy wystąpiła przed laureatami konkursu z programem artystycznym.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Poniżej prezentujemy relację fotograficzną z gali wręczenia nagród oraz nagrodzone prace w wojewódzkim konkursie plastycznym „Mój bajkowy przyjaciel”.

Joanna Grabowska-Janowiak – kier. Muzeum Oświaty w Bydgoszczy