Równość w różnorodności

Równość w różnorodności

Organizacja społeczna Youth of Europe jest partnerem projektu „Equality in Diversity-Social Inclusion in Youth Organizations“ (2017 – 3‑RO01-KA205-047122) Partnerstwa Strategicznego Erasmus+. Razem z organizacjami z Włoch, Niemiec i Rumunii realizuje projekt, którego celem jest m.in. wypracowanie metod nauczania, które pomagają zwalczać różne formy wykluczenia.

W bibliotece odbyło się spotkanie z założycielami i członkami Youth of Europe zorganizowane dla młodzieży szkolnej. Uczniowie poznali założenia Erasmusa+, misji budowania międzykulturowego dialogu na rzecz pokoju oraz uczestniczyli w warsztatach przeciwdziałania dyskryminacji.