Oferta szkoleń i warsztatów dla nauczycieli w roku 2018/2019

Oferta szkoleń i warsztatów dla nauczycieli w roku 2018/2019

Awans zawodowy nauczyciela bibliotekarza – fakty i mity: 6 godz.
Adresaci: nauczyciele bibliotekarze ubiegający się o stopień awansu zawodowego
Cele: poszerzenie wiedzy na temat dokumentowania i podsumowania stażu na kolejne stopnie awansu zawodowego, uzyskanie praktycznych wskazówek dotyczących gromadzenia, przedstawiania i podsumowywania dokumentacji niezbędnej do zakończenia procedury awansu.

Ewidencja zbiorów bibliotecznych w praktyce szkolnej: 2 godz.
Adresaci: nauczyciele bibliotekarze szkół wszystkich typów
Cele: przybliżenie uczestnikom tematyki związanej z ewidencją w bibliotece
(aktualny stan prawny w zakresie ewidencji zbiorów, ewidencja komputerowa i tradycyjna, skontrum, selekcja, zagospodarowanie materiałów zbędnych), wymiana doświadczeń zawodowych – najczęstsze problemy w codziennej pracy związane z ewidencją zbiorów.

Opis bibliograficzny jako element warsztatu bibliotekarskiego: 4 godz.
Adresaci: nauczyciele, wszyscy zainteresowani
Cele: poznanie norm i przepisów katalogowania stosowanych do opracowana rzeczowego zbiorów bibliotecznych; nabycie umiejętności tworzenia opisów bibliograficznych różnych typów dokumentów; propagowanie działań biblioteki w zakresie rozwiązywaniu problemów warsztatowych bibliotekarzy szkolnych.

IBUK Libra – wirtualna czytelnia książek elektronicznych: 2 godz.
Adresaci: nauczyciele, wszyscy zainteresowani zdobyciem wiadomości o zasadach działania platformy IBUK
Cele: przygotowanie użytkowników do korzystania z wirtualnej czytelni, rozwijanie i doskonalenie umiejętności wyszukiwania informacji przy użyciu różnych źródeł informacji; propagowanie zbiorów i usług PBW.

Story Jumper – elektroniczna książeczka: 2 godz.
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych
Cele: poznanie narzędzia do tworzenia książeczek elektronicznych, nabywanie umiejętności samodzielnego tworzenia książeczek z wykorzystaniem narzędzi dostępnych w programie, poznanie metod wykorzystania narzędzia w pracy z uczniami.

Tworzymy filmy ze zdjęć: 2 godz.
Adresaci: nauczyciele wszystkich przedmiotów, nauczyciele bibliotekarze
Cele: umiejętność posługiwania się sieciowym edytorem fotografii BeFunky, umiejętność stworzenia opowieści ze zdjęć w programie Photo Story 3 dla Windows oraz Animoto; umiejętność zapisania historii w postaci pliku z rozszerzeniem .wmv, a także udostępnienia filmu ze zdjęć w programie Animoto.

Kahoot i Quizizz – ciekawe sposoby na ankietę, sondaż lub quiz: 2 godz.
Adresaci: nauczyciele wszystkich przedmiotów, nauczyciele bibliotekarze
Cele: poznanie możliwości programów Kahoot i Quizizz, umiejętność tworzenia ankiety bądź quizu w programie Kahoot i Quizizz oraz udostępnianie ich.

Padlet i Piktochart jako formy promocji w edukacji: 2 godz.
Adresaci: nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele innych przedmiotów, zainteresowani
Cele: umiejętność posługiwania się programami Padlet i Piktochart, umiejętność tworzenia tablicy w programie Padlet, umiejętność tworzenia plakatu w programie Piktochart.

Kamishibai – teatr ilustracji: 5 godz.
Adresaci: nauczyciele, nauczyciele bibliotekarze, zainteresowani
Cele: nabycie podstawowej wiedzy na temat techniki jaką jest Teatr Ilustracji Kamishibai, umiejętności właściwej i efektywnej prezentacji kamishibai; poznanie możliwości wykorzystania jej do realizacji celów edukacyjnych na lekcjach i zajęciach.

Learnigapps – bezpłatna platforma do tworzenia ćwiczeń interaktywnych i gier dydaktycznych, umożliwiająca założenie wirtualnej klasy i pracę z uczniami na platformie: 6 godz.
Adresaci: nauczyciele i wszyscy zainteresowani tworzeniem prostych ćwiczeń i gier oraz pomocy wykorzystywanych w procesie dydaktycznym.
Cele: przygotowanie do sprawnego posługiwania się narzędziami oferowanymi przez platformę, opanowanie umiejętności tworzenia własnych interaktywnych ćwiczeń, nabycie umiejętności pracy z uczniami w wirtualnej klasie.

Snapseed – darmowa, wielofunkcyjna aplikacja do edycji zdjęć: 2 godz.
Adresaci: nauczyciele, nauczyciele bibliotekarze, zainteresowani
Cele: poznanie możliwości programu.

Szkolenia są nieodpłatne. Odbędą się po utworzeniu grupy szkoleniowej.
Kontakt: tel. 52 341 – 30 – 74 wew. 16, e‑mail: pbw@​pbw.​bydgoszcz.​pl