Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy na kartach pracy magisterskiej

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy na kartach pracy magisterskiej

Z ogromną radością i satysfakcją dyrekcja oraz pracownicy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy przyjęli wiadomość o powstaniu pracy magisterskiej na temat tejże biblioteki oraz jej patrona.

Tytuł pracy brzmi Postać Mariana Rejewskiego w świetle archiwaliów przechowywanych w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bydgoszczy. Autorką jej jest pani Martyna Kałdunek, studentka Archiwistyki i zarządzania dokumentacją Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Niniejsza praca napisana jest pod kierunkiem prof. dr. hab. Waldemara Rozynkowskiego.

Celem tego niezwykłego dzieła było ukazanie postaci wybitnego matematyka, bydgoszczanina, kryptologa oraz upamiętnienia go przez bibliotekę, której jest patronem. Studentka opierała się głównie na źródłach w postaci Kroniki PBW oraz drobnych artykułach na temat biblioteki. Większość zamieszczonych w pracy fotografii pochodzi z kilku kronik oraz oficjalnej strony internetowej PBW.

Publikacja składa się z czterech rozdziałów: pierwszy dotyczy historii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy, natomiast drugi rozdział to biografia Mariana Rejewskiego. Kolejna część opisuje wszelkie starania biblioteki o uzyskanie patronatu słynnego kryptologa, natomiast ostatni rozdział dotyczy upamiętniania swojego patrona poprzez organizację przeróżnych konkursów, wystaw, zajęć edukacyjnych, wśród których punktem kulminacyjnym było ustanowienie roku 2015 rokiem Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy.

Ta praca to bardzo ważny i cenny dokument dla biblioteki, jej pracowników, czytelników, wszystkich osób z nią związanych, jak również dla przyszłych pokoleń bydgoszczan i nie tylko.