Biblioteka skarbnicą wiedzy – książka na każdą okazję

Biblioteka skarbnicą wiedzy – książka na każdą okazję

Początek VIII edycji zajęć w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek pod hasłem „Biblioteka skarbnicą wiedzy – książka na każdą okazję“ – wspieranie realizacji priorytetu polityki oświatowej państwa na rok 2018/2019 wyznaczonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej – „Wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów“.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy zaprasza grupy przedszkolne i szkolne do udziału w kolejnej edycji bezpłatnych zajęć edukacyjnych. VIII edycja poświęcona będzie promocji książki i biblioteki oraz upowszechnianiu czytelnictwa jako jednego z ważnych elementów i skutecznych narzędzi wspierających wychowawczą rolę placówek oświatowych. Zależy nam także na podkreślaniu istotnej roli wartości, tradycji, kształtowania postaw prospołecznych oraz edukacji patriotycznej najmłodszych, co stanowi skuteczną metodę kształtującą nowe umiejętności i właściwe postawy u dzieci. Patriotyzm wyraża się w przywiązaniu do swej Ojczyzny, do ziemi rodzinnej, do obyczajów i kultury narodowej, w szacunku dla ludzi, którzy ją tworzyli. Jest to także troska o takie wartości, jak: rodzina, naród, język ojczysty, historia, dziedzictwo, tradycja, obyczaje, kultura, religia oraz terytorium. Poprzez kontakt z literaturą chcemy podkreślać ważną rolę edukacji do wartości i edukacji patriotycznej wśród najmłodszych poprzez:

 • przybliżanie tradycji, zwyczajów narodowych, świątecznych, regionalnych oraz dbałość o ich poszanowanie i pielęgnowanie,
 • promowanie pozytywnych wartości tj. dobro, szacunek, miłość, tolerancja itp.,
 • podkreślanie ważnej roli edukacji regionalnej i wytwarzanie poczucia wspólnoty z „małą ojczyzną”,
 • przybliżanie symboliki narodowej i uwrażliwianie na szacunek wobec tych symboli,
 • troskę o język ojczysty, dbałość o jego czystość i piękno.

Celem ogólnym zajęć jest promowanie wśród dzieci przedszkolnych i uczniów młodszych klas szkół podstawowych książki i biblioteki, wytworzenie pozytywnych motywacji do czytania książek i integracja dzieci. Ponadto chcemy wspierać rozwój dziecka poprzez głośne czytanie oraz podkreślanie wartości książki jako niezbędnego elementu dla prawidłowego rozwoju najmłodszych. Wychowawcza rola takich działań jest szeroko znana i z pewnością pomoże wzmocnić pracę szkół i placówek edukacyjnych w tym zakresie.
Cele szczegółowe:

 • popularyzacja książki i biblioteki wśród najmłodszych dzieci,
 • wsparcie szkół i placówek edukacyjnych w zakresie realizacji funkcji wychowawczej,
 • kształtowanie tożsamości narodowej i współuczestnictwa w pielęgnowaniu tradycji,
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności oraz szacunku dla symboli narodowych,
 • promocja pozytywnych wartości tj. dobro, szacunek, przyjaźń, miłość, tolerancja,
 • integracja dzieci i doskonalenie umiejętności współdziałania w zespole,
 • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z różnych placówek,
 • rozwijanie w uczestnikach zainteresowania literaturą,
 • przygotowanie dzieci do roli świadomego czytelnika,
 • wytworzenie pozytywnych motywacji do czytania książek,
 • promowanie i upowszechnianie regionalnego dziedzictwa kulturowego,
 • kształtowanie wrażliwości artystycznej dzieci.

Cała Polska Czyta Dzieciom© Fundacja ABCXXICykl zajęć będzie polegał na czytaniu wybranych tekstów literackich (bajek, baśni, legend, opowiadań) związanych z opracowanymi tematami spotkań. Zajęcia będą uatrakcyjniane pogadanką lub prezentacją wprowadzającą, zabawnymi i ciekawymi anegdotami, rozmową kierowaną z dziećmi na temat czytanych utworów oraz dająca im możliwość wyrażenia swoich emocji. W ramach każdych zajęć uczestnicy wykonają prace plastyczne lub inne zadania związane z tematem (ilustracje do prezentowanych książek, plakaty, krzyżówki, kartki okolicznościowe, rebusy, zagadki, quizy itp.).

Działanie zostanie zrealizowane w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy w roku szkolnym 2018/2019.

Nasze działania wspiera Fundacja ABCXXI CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM.

Proponowane tematy najbliższych zajęć:

Wrzesień 2018 – „Jesienne spotkania z książką”; „Poznajemy bibliotekę i zawód bibliotekarza”
Październik 2018 – „Bohaterowie polskich książek”; „Autorzy literatury dziecięcej”
Listopad 2018 – „Misie w literaturze”; „Barwy i symbole narodowe”
Grudzień 2018 – „Najpiękniejsze świąteczne opowieści”; „Tradycje Świąt Bożego Narodzenia”
Styczeń 2019 – „Zima w literaturze”; „Bohaterowie zimowych historii”
Luty 2019 – „Walentynkowe spotkania”; „Uczucia w moim życiu”
Marzec 2019 – „Wiosna w literaturze”; „Wielkanocne tradycje i zwyczaje”
Kwiecień 2019 – „Bydgoszcz moje miasto”; „Poznajemy symbole naszego miasta”
Maj 2019 – „Bajki świata”; „Barwy i symbole narodowe”
Czerwiec 2019 – „Wakacje tuż, tuż”; „Warto być aktywnym”

Ze względu na warunki lokalowe PBW grupa dzieci uczestniczących w zajęciach nie może liczyć więcej niż 25 osób. Zajęcia trwają od 60 do 90 minut.

Zgłoszenia przyjmuje :
Grażyna Ruta-Balińska
Tel. 52 340 01 40 lub e‑mail : gromadzenie@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Informacja do pobrania w formacie pdf
Plakat w formacie pdf