Nowy informacyjny portal edukacyjny

Nowy informacyjny portal edukacyjny

Dzisiaj wystartował portal informacyjny EDUPOLIS, stanowiący integralną część Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej, utworzonej na potrzeby województwa kujawsko-pomorskiego.

EDUPOLIS to portal adresowany do nauczycieli, uczniów i rodziców, prowadzony przez Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Portal zawiera informacje, dotyczące aktualnych wydarzeń, konkursów dla uczniów, konferencji i szkoleń dla nauczycieli, oraz ofertę edukacyjną instytucji kulturalnych z województwa kujawsko-pomorskiego.

Zespół redakcyjny portalu EDUPOLIS tworzą przedstawiciele bibliotek pedagogicznych i KPCEN-ów z Torunia, Bydgoszczy i Włocławka oraz redakcji „UczMy”. Siedziba redakcji EDUPOLIS mieści się w Bibliotece Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu.

Zapraszamy wszystkie instytucje o charakterze edukacyjnym z regionu kujawsko-pomorskiego do współtworzenia portalu. Informacje można przesyłać na adres: redakcja@​edupolis.​pl. Do pliku tekstowego prosimy dołączyć fotografie i logo placówki w osobnych plikach.

Kontakt:
Anna Siemińska (redaktor naczelna – odpowiedzialna za rejon toruński)
Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
87 – 100 Toruń, ul. Dąbrowskiego 4
e‑mail: sieminska.​anna@​edupolis.​pl
tel. 56 653 97 56

Beata Cieślińska (zastępca redaktor naczelnej – odpowiedzialna za rejon bydgoski)
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy
85 – 094 Bydgoszcz, ul. Skłodowskiej-Curie 4
e‑mail: beata.​cieslinska@​edupolis.​pl
tel. 52 341 30 74

Magdalena Brewczyńska (zastępca redaktor naczelnej – odpowiedzialna za rejon włocławski)
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku,
87 – 800 Włocławek, ul. Nowomiejska 15A
e‑mail: magdalena.​brewczynska@​edupolis.​pl
tel. 54 231 33 42 w. 31

Projekt Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego