Nowości bibliotekarskie – maj 2020

Nowości bibliotekarskie – maj 2020

Oswajanie przez bajanieOswajanie przez bajanie : bajki psychoterapeutyczne / Sabina Furmańska. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia – Grupa Wydawnicza Harmonia, 2019.
Sygn. 166506, 166507

To nie tylko tomik dobrze napisanych, opatrzonych specjalistycznym komentarzem, tekstów literackich, lecz przede wszystkim zbiór narracji traktujących o sprawach ważnych, szczególnie z punktu widzenia szeroko rozumianej integracji społecznej.

W niewielkiej formie zarysowane zostały wielkie historie dotykające przeżyć i codziennych doświadczeń, z jakimi zmagają się zarówno młodsze, jak i nieco starsze osoby, znajdujące się w sytuacji trudnej emocjonalnie. Spotkanie z bohaterami kolejnych opowieści stwarza szansę na zrozumienie jak różne odcienie może mieć złożony proces oswajania. Co więcej, staje się doskonałą okazją do spojrzenia na siebie samych oraz innych, czasem z zupełnie nowej perspektywy. Pozycja warta polecenia rodzicom, pedagogom, psychologom, nauczycielom i wszystkim tym, którzy zastanawiają się, jak w przystępny sposób rozmawiać z dzieckiem na niełatwe tematy.

Łapacz snówŁapacz snów : studia o twórczości Neila Gaimana / pod redakcją Weroniki Kosteckiej, Anny Mik i Macieja Skowery. – Wyd. 1. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2018.
Sygn. 166662

Redaktorzy tomu we wprowadzeniu nakreślili cel swej publikacji, który daje się prowadzić do przekrojowego ukazania twórczości znanego pisarza, poczytnego w Polsce, który do tej pory nie ma polskojęzycznej monografii poświęconej swojej twórczości.

Zaproponowana praca wypełnia tę lukę. Zebrane w tomie Łapacz snów. Studia o twórczości Neila Gaimana artykuły należy uznać za interesujące, niekiedy nowatorskie, bogate w odniesienia kulturowe, dobrze osadzone w literaturze przedmiotu, także obcojęzycznej. Niektóre z tekstów mają charakter analityczno-interpretacyjny, inne znacznie wykraczają poza opis wybranych utworów, prezentując nowe narzędzia i możliwości badania fantasy.

Wczesna alfabetyzacjaWczesna alfabetyzacja i jej miejsce w działalności bibliotek publicznych / Agata Walczak-Niewiadomska. – Wydanie I. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019.
Sygn. 166726, 166727

Monografia mieści się w obszarze bibliologii. Jest jedną z nielicznych publikacji zwartych dotyczących bibliotekarstwa dla dzieci w Polsce i jedną z kilku książek na temat usług bibliotek dla dzieci w wieku 0 – 5 lat i ich rodziców w skali europejskiej. Autorka prezentuje prekursorskie ujęcie tych zagadnień, skupiając się na ukazaniu roli bibliotek publicznych w procesie wczesnej alfabetyzacji najmłodszych oraz nabywaniu przez nich umiejętności prowadzących do nauki czytania i pisania.

Książka rzuca nowe światło na bibliotekarstwo publiczne dla dzieci. Dzięki niej można się przekonać, że biblioteki są przygotowane na przyjęcie czytelnika w każdym wieku. Dostarczenie dowodów na rolę tych instytucji w nauce czytania i pisania poszerza pole badań bibliologicznych oraz motywuje do szukania nowych rozwiązań i strategii czytelniczych lepiej dopasowanych do potrzeb odbiorcy.

Wokół "Katechizmu biblioteki" Paula LadewigaWokół „Katechizmu biblioteki“ Paula Ladewiga / pod redakcją Zdzisława Gębołysia. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2019.
Sygn. 166793, 166794

Tom Wokół „Katechizmu biblioteki” Paula Ladewiga jest pokłosiem konferencji naukowej, zorganizowanej w Bydgoszczy w dniach 24 – 25.04.2017 roku. Zawiera 17 artykułów. Wspólnym mianownikiem wszystkich jest dzieło pt. Katechizm biblioteki, wydane w Lipsku przed 106 laty (1912), autorstwa Paula Ladewiga (1858 – 1940), niemieckiego bibliotekarza i bibliotekoznawcy. Na kanwie zawartych tam myśli, refleksji, zgrabnych aforyzmów, „ubranych” w formę rad, sentencji, a czasem aforyzmów, poświęconych książce, bibliotece oraz meandrom jej funkcjonowania, powstały teksty, w których spotyka się: współczesność z przeszłością (technologie internetowe – Biblioteka Aleksandryjska); teoria z praktyką (bibliografia – biblioteki dla dzieci i młodzieży); tradycja z nowoczesnością (dary – zarządzanie), młodość z dojrzałością (studenci oraz doświadczeni bibliotekarze i bibliotekoznawcy), nauka z bibliotekarstwem, Polacy z cudzoziemcami.

Wyposażenie i aranżacja bibliotek na ŚląskuWyposażenie i aranżacja bibliotek na Śląsku : (do końca XIX wieku) / Rafał Werszler. – Wyd. I. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich ; Wrocław : Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, 2019.
Sygn. 168496

Monografia jest pierwszym syntetycznym rozpoznaniem recepcji dla sprzętów do gromadzenia księgozbiorów na Śląsku. W pracy prześledzono stan wybranych pomieszczeń bibliotek byłych i tych, które do dziś funkcjonują w dawnych lokalizacjach, z wyposażeniem obecnym. Wykonano badania empiryczne, pomiarowe i fotograficzne. Całość scalono w historycznej strukturze, rozróżniającej podziały stylistyczno-funkcjonalne sprzętów. Do badań z zakresu aranżacji architektury wnętrz bibliotek śląskich uwzględniono porównania ze sprzętami bibliotek europejskich.

Opracowała: Grażyna Ruta-Balińska

Źródło :
www​.harmonia​.edu​.pl
www​.sbp​.pl
www​.wydawnictwo​.uni​.lodz​.pl
www​.wydawnictwo​.ukw​.edu​.pl