Niezbędnik dla nauczycieli – ciekawe strony do wykorzystania w pracy zdalnej

Niezbędnik dla nauczycieli – ciekawe strony do wykorzystania w pracy zdalnej

Subiektywny wybór stron internetowych przydatnych w zdalnej edukacji sporządziła Joanna Guzińska z Wydziału Gromadzenia i Opracowania Zbiorów PBW w Bydgoszczy. Na początku wyszczególnione są miejsca w Internecie przydatne każdemu nauczycielowi, a poniżej – nauczycielom poszczególnych przedmiotów nauczania.

Edupolis​.pl – portal edukacyjny prowadzony przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zawierający bogatą bazę materiałów dydaktycznych w tym transmisje lekcji online (Kujawsko-Pomorska Szkoła Internetowa). Na multimedialne materiały edukacyjne dostępne w ramach Edupolis składają się: lekcje uczniowskie i nauczycielskie, ilustracje, pokazy slajdów, animacje, symulacje, gry dydaktyczne, ćwiczenia interaktywne, mapy i karty pracy. edupolis​.pl/

Lekcje z Internetu – tematy na każdy dzień i dla każdego przedmiotu, a także propozycje materiałów, na bazie których można zdalnie poprowadzić zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z Ministerstwem Cyfryzacji i NASK przygotowały propozycje dla nauczycieli i dyrektorów do zdalnej nauki z uczniami. gov​.pl/​w​e​b​/​z​d​a​l​n​e​lekcje

Centrum Nauki Kopernik w Warszawie oferuje ciekawe doświadczenia i materiały do wykorzystania przez nauczycieli kopernik​.org​.pl/​k​o​p​e​r​n​i​k​wdomu/

Platforma edukacyjna Dzwonek​.pl daje możliwość szerokiej gamy darmowych i płatnych e‑podręczników oraz interaktywnych ćwiczeń proponowanych przez różnych wydawców. dzwonek​.pl/home

Edukator​.pl – bogaty zbiór narzędzi i zasobów dydaktycznych za darmo ( symulatory, atlasy, lektury, filmy, prezentacje). edukator​.pl/

Ciekawe zasobu dydaktyczne z różnych dziedzin nauki otwartezasoby​.pl/​c​a​t​e​g​o​r​y​/​z​a​s​o​b​y​-​e​d​u​k​a​cyjne/

Platforma Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki​.pl/

Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli zawierający bezpłatne, elektroniczne zasoby edukacyjne dostosowane do wszystkich etapów kształcenia http://​www​.scholaris​.pl/

Uniwersytet Dzieci – bezpłatne i szczegółowo opracowane pomysły na lekcje dla uczniów szkół podstawowych wklasie.uniwersytetdzieci.pl/o‑programie

Federacja Bibliotek Cyfrowych – polski zasób materiałów cyfrowych w tym czasopisma, książki i inne fbc​.pionier​.net​.pl/

Learning.apps – platforma do tworzenia lub wykorzystania gotowych ćwiczeń interaktywnych i prostych gier dydaktycznych learningapps​.org/

Canva – internetowe narzędzie umożliwiające tworzenie projektów graficznych. Witryna zawiera bibliotekę, w której zostają udostępniane obrazy, grafiki i fonty, filtry domyślne oraz zaawansowane funkcje edycyjne. Canva pozwala na korzystanie z gotowych szablonów oraz tworzenie projektów od podstaw. Pojawiła się także nowa funkcjonalność – edytowanie i konwertowanie plików PDF na projekty graficzne. canva​.com

Akademia Khana – spersonalizowane materiały dydaktyczne dla wszystkich grup wiekowych; praktyczne ćwiczenia, filmy instruktażowe i panel indywidualnych planów nauczania, który daje uczniom możliwość pracy we własnym tempie, w i poza klasą. Zajmujemy się matematyką, naukami ścisłymi, programowaniem komputerów, historią, historią sztuki i ekonomią pl​.khanacademy​.org/

MERIDIAN PRIME – multimedialna platforma on-line to innowacyjne narzędzie do wszystkich poziomów nauczania, zgodne z podstawą programową. Zawiera interaktywne mapy do nauki biologii. Udostępniono do końca roku szkolnego za darmo – kupon promocyjny: naukawdomu. meridianprime​.online

Edukacja medialna - ciekawe scenariusze i materiały dydaktyczne z edukacji medialnej dla różnych grup wiekowych (Fundacja Nowoczesna Polska) edukacjamedialna​.edu​.pl/

EDUNEWS​.PL gromadzi największą społeczność osób zainteresowanych tematyką edukacyjną. Zawiera webinaria, metody i techniki pracy z uczniami, ciekawe pomysły na zastosowanie nowoczesnych technologii na zajęciach oraz odnośniki do stron internetowych edunews​.pl

Portal dla kreatywnych nauczycieli superbelfrzy

Interkl@saPolski Portal Edukacyjny – mnóstwo materiałów edukacyjnych, takich jak scenariusze lekcji,lekcje online, gry edukacyjne, testy i krzyżówki. interklasa​.pl/​p​o​r​t​a​l​/​i​n​d​e​x​/​strony

BIOLOGIA

Portal edukacyjny Media Nauka – znajdują się tu m.in. atlasy zwierząt i roślin, tablice interaktywne, dzięki którym w atrakcyjny sposób można uczyć się anatomii człowieka i zwierząt, klucze do oznaczania gatunków płazów i gadów, wykaz ciekawych miejsc w Polsce związanych z nauką, w tym z biologią, quizy medianauka​.pl/​b​i​o​l​o​g​i​a​-​portal

Teraz Wiedza – Biologia online kanał prowadzony pod redakcją Waldemara Lewińskiego – autora podręczników do biologii w liceum youtube​.com/​u​s​e​r​/​T​e​r​a​z​W​i​e​d​z​a​/​f​e​atured

Materiały pomocnicze do nauki biologii

korepetycje​-biologia​.pl

biologia​.net​.pl/

wa.amu.edu.pl/e‑nauczyciel/node/12

Biologia w obrazkach- ciekawe pomoce graficzne wiw​.pl/​o​b​r​a​z​k​i​/​b​i​o​logia/

Interaktywne testy z biologii biologia​.stencel​.info/

Wszystko o zwierzętach animaldiversity​.org/

CHEMIA

Baza narzędzi dydaktycznych Instytutu Badań Edukacyjnych z chemii bnd​.ibe​.edu​.pl/​s​e​a​r​c​h​?​s​e​c​tion=1

Katalog zasobów dodatkowych - E‑materiały przeznaczone do nauki w szkołach lub do samodzielnej pracy ucznia (w tym scenariusze lekcji) epodreczniki​.pl

Ciekawostki ze świata chemii- dla pasjonatów i ciekawych świata chemfan​.pg​.gda​.pl/

Portal chemiczny, nie tylko dla specjalistów chemia​.waw​.pl/

FIZYKA

120 eksperymentów z fizyki (filmiki z opisem). Przeznaczone są zarówno dla uczniów szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych
http://​fizyka​.net​.pl/​d​o​s​w​i​a​d​c​z​e​n​i​a​/​d​o​s​w​i​a​d​c​z​e​n​i​a.html

Zadania z rozwiązaniami z fizyki wraz z podstawą teoretyczną z podziałem na różne działy
http://​www​.iwiedza​.net/​z​a​d​a​n​i​a.html

Baza narzędzi dydaktycznych Instytutu Badań Edukacyjnych z geografii
https://​bnd​.ibe​.edu​.pl/​s​e​a​r​c​h​?​s​e​c​tion=1

GEOGRAFIA

Korzystanie z zasobów Google Arts umożliwia interaktywne wizyty w muzeach przyrodniczych i nie tylko https://​artsandculture​.google​.com/

Mapy geograficzne – podróżuj po świecie z miejsca, też spojrzenie w przeszłość, Program Google Earth Pro https://​google​-earth​-pro​.softonic​.pl/​?​e​x​=​B​B​-​1171.0

Mapy udostępnione na geoportalu przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii to zarówno aktualne mapy pochodzące z Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT) jak i starsze, wydane wcześniej drukiem, mapy topograficzne. https://​geoportal​.gov​.pl/

HISTORIA

Histmag- ciekawy serwis poświęcony historii histmag​.org

E – historia – edukacyjna strona internetowa zawiera pomocnicze materiały edukacyjne z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych www.e‑historia.com.pl

Narodowe Archiwum Cyfrowe – stale się powiększający zasób zdjęć. Warto zwrócić uwagę na materiały edukacyjne w zakładce Wiedza i edukacja www​.nac​.gov​.pl

Portale edukacyjne IPNhttps://ipn.gov.pl/pl/edukacja‑1

Portal stworzony przez Muzeum Historii Polski – zawiera bogatą bazę materiałów edukacyjnych https://​dzieje​.pl/

INFORMATYKA

Portal dla uczniów i nie tylko dotyczący bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu https://​sieciaki​.pl/

Merytoryczne i metodyczne wprowadzanie elementów programowania i robotyki do zajęć dydaktycznych na różnych etapach edukacji. https://​akademia​.edu​-sense​.com/pl/

Materiały do pobierania i korzystania dla nauczycieli przygotowane przez Koduj z Klasą (JAVA, PYTHON, SCRATSCH, Programowanie bez komputera) https://​kodujzklasa​.ceo​.org​.pl/​m​a​t​e​r​i​a​l​y​-​i​-​s​c​e​n​a​riusze

Ciekawa strona dla fanów kodowania http://​kodowanienadywanie​.blogspot​.com/

JĘZYK POLSKI

Strony, które w atrakcyjne sposób pomogą doskonalić umiejętności ortograficzne uczniów szkół podstawowych:

https://​dyktanda​.online/app/

https://​www​.dyktanda​.net/

http://​www​.superbelfrzy​.edu​.pl/​c​a​t​e​g​o​r​y​/​g​r​y​-​e​d​u​k​a​c​y​j​n​e​/​o​r​t​o​g​r​a​f​iczne/

Narzędzie do tworzenia własnych materiałów dla uczniów na różnych poziomach edukacyjnych

https://​wordwall​.net/pl

lub https://​learningapps​.org/

Biblioteka Wolne Lektury to podstawowe źródło bezpłatnych lektur szkolnych dla uczniów i nauczycieli. W wyniku zamknięcia szkół i bibliotek Wolne Lektury stały się kluczowym zasobem dla wszystkich, których sytuacja zmusiła do nauki przez internet. https://​wolnelektury​.pl/

Polski na 5‑tkę to profesjonalnie omówione obowiązkowe lektury szkolne. Aby ułatwić wyszukiwanie, lektury zostały przyporządkowane zarówno epokom literackim, jak i ich autorom. Oprócz utworów, zostały opracowane epoki literackie oraz biografię każdego z autorów, którego teksty zostały omówione w serwisie. Polski na 5‑tkę może służyć jako kompletne vademecum zarówno ósmoklasisty, jak i maturzysty, przygotowującego się do matury pisemnej i ustnej. https://​www​.polskina5​.pl/

Biblioteka Narodowa – największa w Polsce cyfrowa biblioteka, z której można korzystać on-line. https://​www​.bn​.org​.pl/

Dostęp do wszystkich lektur szkolnych https://​lektury​.gov​.pl/

Baza wiedzy z języka polskiego http://​eduseek​.interklasa​.pl/​p​r​z​e​d​m​i​o​t​y​/​p​o​l​s​k​i​/​?​P​H​P​S​E​S​S​I​D​=​5​b​5​8​d​9​3​9​5​a​0​0​5​8​c​c​6​d​6​b​9​a​3​4​3​1​7d574e

Baza wierszy http://​www​.poezja​-polska​.pl/​f​u​s​i​o​n​/​m​a​in.php

JĘZYK ANGIELSKI

60-sekundowe nagrania z ćwiczeniami na rozumienie, krótko, zwięźle i na temat https://​listenaminute​.com/

Gry i zabawy https://​babadum​.com/

Baza materiałów do uczenia i uczenia się języka angielskiego https://​www​.britishcouncil​.pl/

Baza materiałów dla uczniów i nauczycieli- z każdego przedmiotu https://​pl​.khanacademy​.org/

Jeden z popularniejszych kanałów do nauki języka angielskiego na YouTube https://​www​.youtube​.com/​u​s​e​r​/​e​n​g​v​i​d​e​nglish

Materiały do nauki języka angielskiego na każdym z poziomów

https://www.e‑angielski.com/

Bamboozle (gry językowe, wszystkie etapy edukacyjne i poziomy zaawansowania, https://​www​.baamboozle​.com

Match The Memory (zestawy do gry w memory online, wszystkie etapy edukacyjne i poziomy zaawansowania) https://​matchthememory​.com/tags

JĘZYK NIEMIECKI

Zagadnienia według poziomu językowego i tematów

https://​www​.goethe​.de/​i​n​s​/​p​l​/​p​l​/​s​p​r​/​u​e​b.html

Platforma internetowa do nauki języka niemieckiego, która wykorzystuje nowoczesne narzędzia dydaktyczne, oraz oferuje praktyczne informacje na temat życia i pracy w Niemczech i Austrii.

https://​deutsch​.info/pl

Zbiór materiałów do nauki j.niemieckiego https://​niemiecki​.priv​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​n​a​u​k​a​-​n​i​e​m​i​e​c​k​i​/​7​3​-​m​a​t​e​r​i​a​l​y​-​d​o​-​n​i​e​m​i​e​ckiego

Lingolia – strona z ćwiczeniami do gramatyki i słownictwa (A1-B2) https://​deutsch​.lingolia​.com/de/

Zadania do nauki i nauczania języka niemieckiego i gotowe sekwencje zajęć http://​digu​.goethe​.de/

Planet Schule (różnorodne materiały edukacyjne w języku niemieckim, klasy IV-VIII SP i szkoły ponadpodstawowe) https://​www​.planet​-schule​.de/

MATEMATYKA

Pi-stacja to zbiór kilkuminutowych filmów edukacyjnych realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego z matematyki i ściśle do niej dopasowanych. Każdy filmik oprócz jasno wyjaśnionego zagadnienia pokazuje także przykłady zadań z rozwiązaniami krok po kroku. https://​pistacja​.tv/

GeoGebra – darmowe narzędzie do tworzenia aplikacji matematycznych czy korzystania z gotowych zasobów https://​www​.geogebra​.org/

Edukator – portal edukacyjny. Zasoby: j. polski, matematyka, geografia, chemia, historia, fizyka, biologia, geografia, filozofia https://​www​.edukator​.pl/

Zbiór materiałów edukacyjnych z matematyki, biologii, fizyki, informatyki, języka polskiego i wiedzy o społeczeństwie. Ilustrowane są one przykładami i wzbogacane o treści multimedialne, ćwiczenia, quizy. https://​www​.medianauka​.pl/

Ciekawa strona z gotowymi materiałami z matematyki dla różnych poziomów nauczania

http://​matematykainnegowymiaru​.pl/​o​p​e​n​/​m​a​t​e​r​i​a​ly.php

http://​www​.matzoo​.pl/

Matematyka dla licealistów- ciekawa strona z ponad 3000 zadań wraz z rozwiązaniami prowadzona przez nauczyciela matematyki Jakuba Grzegorzka http://​matematyka​.pisz​.pl/​i​n​d​e​x.html

Szalone liczby – na portalu można znaleźć wyjaśnienia zagadnień, ćwiczenia, quizy, testy dla szkoły podstawowej i ponadpodstawowej oraz materiały, które pomogą przygotować się do egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego https://​szaloneliczby​.pl/

Na stronie znajdują się omówione zagadnienia z matematyki (szkoła podstawowa i ponadpodstawowa) z przykładami, zadania do rozwiązania, testy online, ciekawostki, łamigłówki.http://​www​.math​.edu​.pl/

MUZYKA

Internetowy serwis edukacji muzycznej wydawany przez Narodowy Instytut Audiowizualny, powstający na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa http://​www​.muzykotekaszkolna​.pl/

Akademia Innowacji Edukacyjnych ‑kurs na muzykę jest swoistym kompendium wiedzy o nauczaniu muzyki w szkole podstawowej https://​www​.kursnamuzyke​.pl/

Kulturalne media w czasach kwarantanny – Muzyka, Film, Teatr i Sztuka, Literatura https://​kulturalnemedia​.pl/​c​a​t​e​g​o​r​y​/​m​uzyka/

PLASTYKA/SZTUKA

Można zwiedzać muzea bez wychodzenie z domu. Wystarczy wejść na stronę Google Art&Culture i przeglądać zbiory największych światowych galerii
https://​artsandculture​.google​.com/​?hl=pl

Wirtualny spacer po Luwrze
https://​www​.louvre​.fr/​e​n​/​v​i​s​i​t​e​s​-​e​n​-ligne

Muzeum Brytyjskie, Londyn. To jedno z największych na świecie muzeów historii starożytnej położone w centrum Londynu. Szczyci się ogromną kolekcją muzealną liczącą aż…8 milionów eksponatów!
https://​www​.britishmuseum​.org/

Google Art. Project – Dzięki tej aplikacji można poczuć przyjemność chodzenia po muzealnych salach świata, m.in.: Uffizzi we Florencji, National Gallery w Londynie czy Muzeum van Gogha w Amsterdamie.

https://​www​.pcworld​.pl/​n​e​w​s​/​G​o​o​g​l​e​-​i​-​s​w​i​a​t​o​w​e​-​m​u​z​e​a​-​o​t​w​i​e​r​a​j​a​-​A​r​t​-​P​r​o​j​e​c​t​,​3​6​6​8​6​6.html

Oferta edukacyjna on-line Muzeum Narodowego w Warszawie
https://​www​.mnw​.art​.pl/​e​d​u​k​a​c​j​a​/​m​l​o​d​z​i​e​z​-​d​o​r​o​s​l​i​/​k​u​r​s​y​-​h​i​s​t​o​r​i​i​-​s​z​t​u​k​i​/​o​d​-​p​i​r​a​m​i​d​-​d​o​-​a​b​s​t​r​a​k​c​j​i-2019 – 2020/

Materiały do pobrania dla nauczycieli do prowadzenia zajęć z historii architektury ramach cyklu „Architektura w pudełku”

http://​ma​.wroc​.pl/​p​l​/​e​d​u​k​a​c​j​a​/​m​a​t​e​r​i​a​l​y​-​e​d​u​k​a​c​y​j​n​e​/​c​y​k​l​-​a​r​c​h​i​t​e​k​t​u​r​a​-​w​-​p​u​delku/

NINATEKA to wyjątkowy, unikalny zasób archiwalnych materiałów audiowizualnych: rejestracji spektakli teatralnych i operowych, koncertów, dokumentów, reportaży, animacji, filmów eksperymentalnych, które mogą stanowić ciekawe uzupełnienie szkolnej lekcji

https://​ninateka​.pl/edu

WIEDZASPOŁECZEŃSTWIE

E – historia – edukacyjna strona internetowa zawiera pomocnicze materiały edukacyjne z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych http://www.e‑historia.com.pl/

Narodowe Archiwum Cyfrowe – stale się powiększający zasób zdjęć. Warto zwrócić uwagę na materiały edukacyjne w zakładce Wiedza i edukacja https://​www​.nac​.gov​.pl/

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej https://​www​.prezydent​.pl/

Oficjalna strona Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej http://​www​.sejm​.gov​.pl/

Największy portal zajmujący się edukacją obywatelską zawiera m.in. szereg materiałów do prowadzenia lekcji https://​ceo​.org​.pl/​p​r​ogramy

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

Domowy Przedszkolak​.pl to bogata baza materiałów dla nauczycieli i rodziców, które pomogą w zorganizowaniu zajęć w przedszkolu i w domu. Przedstawione są darmowe zabawy, rymowanki, piosenki, labirynty, laurki, szlaczki, ćwiczenia a także filmy edukacyjne, darmowe gry online i na tablet https://​www​.domowyprzedszkolak​.pl/

Edukacyjne zabawy, bajki, wiersze multimedialne przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym. https://​www​.wierszedladzieci​.pl/

Na stronie znajdziesz darmowe kolorowanki dla dzieci, gry online oraz różne gry i zabawy- labirynty i łączenie kropek. https://​www​.dziendziecka​.com/

Serwis rozrywkowo-edukacyjny dla dzieci. Na stronie znajduje się szeroka gama gier, które uczą poprzez zabawę. Znajdziemy tu gry dla dzieci zręcznościowe i przygodowe, logiczne i pamięciowe a także kolorowanki oraz puzzle. http://​www​.zyraffa​.pl/

Zbiór zabaw do wykorzystania w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej http://​zabawnik​.org/

Jedynkowe Przedszkole – Zakupy
https://​www​.youtube​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​B​L​a​t​2​UAvBoM

Budzik – Wiosna
https://​www​.youtube​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​b​6​K​4​y​DMGe1w

Ogromny wybór aplikacji dla przedszkolaków, które mogą otworzyć świat możliwości i zabawy (nie wspominając o zajęciu ich w poczekalniach, korkach i długich kolejkach).

https://​www​.commonsensemedia​.org/​l​i​s​t​s​/​b​e​s​t​-​p​r​e​s​c​h​o​o​l-apps

Na stronie znajdziesz gry dla dzieci, kolorowanki, puzzle oraz wiele zabaw. Są też ilustrowane bajki i wiersze.
http://​www​.dziecionline​.pl/​m​aluch/

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Kolorowanki dla najmłodszych dzieci. Przeznaczone dla dzieci w wieku 3 – 10 lat. Rysunki mają duże, wyraźne kształty oraz grube kontury, dzięki czemu będzie dziecku łatwo zapełnić ich kolorem. Kolorowanki dla starszych przedszkolaków i dzieci wczesnoszkolnych znajdują się w dziale kolorowanki do druku. Wiele kolorowanek jest w dziale” Łamigłówki dla dzieci”. https://​www​.superkid​.pl/​k​o​l​o​r​o​w​a​n​k​i​-​d​l​a​-​m​a​luchow

Materiały do czytania i opowiadania: https://​www​.czytajzalbikiem​.pl/

oraz zabawy w postaci quizów: https://​szaloneliczby​.pl/​q​u​i​z​y​-​d​l​a​-​d​zieci/

Wczesnoszkolni pl- ciekawy portal z pomocami dydaktycznymi dla nauczycieli https://​wczesnoszkolni​.pl

WYCHOWANIE FIZYCZNE

WF w domu. Zabawy i ćwiczeń, które uczniowie mogą bezpiecznie wykonywać sami w domu https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-%c4%87wiczenia

Wychowanie fizyczne w domu. Zagraj w grę! https://​damianrudnik​.com/​l​e​k​c​j​a​-​w​f​-​w​-​d​o​m​u​-​z​a​g​r​a​j​-​i​-​c​w​i​c​z​-​p​o​d​s​t​a​w​o​w​k​a​-​i​-​l​iceum/