Nauka progra­mo­wania z Ozobo­tami

Nauka progra­mo­wania z Ozobo­tami

Klasa III ze Szkoły Podsta­wowej nr 2 w Bydgoszczy po raz drugi uczest­ni­czyła w zajęciach „Progra­mo­wania z Ozobotem“. Tym razem uczniowie zagrali m.in. w matema­tyczne Bingo, a także progra­mo­wali Ozoboty rysując wymyślone przez siebie trasy z wykorzy­sta­niem koloro­wych kodów. Wszyscy okazali się zdolnymi progra­mi­stami i zrobili pierwsze kroki na drodze algoryt­micz­nego myślenia.