Sieć nauczycieli języka angielskiego

Sieć nauczycieli języka angielskiego

W Czytelni Głównej odbyło się kolejne spotkanie uczestników sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli języka angielskiego, koordynowanej przez Justynę Adamską, nauczyciela konsultanta z KPCEN w Bydgoszczy. Tym razem tematem przewodnim był zbliżający się egzamin ósmoklasisty. Nauczyciele szczegółowo omówili wszystkie kwestie dotyczące egzaminu oraz podzielili się spostrzeżeniami dotyczącymi przygotowania do niego uczniów.

Alina Melnicka-Zygmunt
Katarzyna Krukowska-Cyranowicz