Nauczyciel dawniej i dziś

Nauczyciel dawniej i dziś

Po letniej przerwie biblioteka wznowiła współpracę z DDP „Senior” przy ul. Jodłowej w Bydgoszczy.

Kolejne spotkanie koncentrowało się na temacie „Nauczyciel w dwudziestoleciu międzywojennym, po II wojnie światowej i współcześnie“. Bibliotekarze przedstawili krótką historię szkolnictwa, systemów oświaty oraz model wychowania obowiązujący w XIXXX wieku. Najwięcej emocji i ożywioną dyskusję wywołała sytuacja w szkolnictwie i stosowane obecnie metody wychowawcze. Podczas rozmów z seniorami wyłonił się temat, na który zawsze warto rozmawiać, czyli wychowanie dzieci i młodzieży.

Do następnego spotkania!

Mariola Burak – Wydział Udostępniania Zbiorów