Wokół Dnia Białej Laski

Wokół Dnia Białej Laski

W zeszłym tygodniu obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Białej Laski. To okazja, by przypomnieć zdrowej części społeczeństwa, że istnieją osoby niewidome i słabowidzące, które chcą żyć tak jak wszyscy inni obywatele, bez ograniczeń i bez fałszywej litości.

Biblioteka włączyła się kolejny raz w organizację kampanii społecznej „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie” zapraszając na spotkania pt. „Poznajmy się” uczniów klas 1 – 6 bydgoskich szkół. Patronat honorowy nad kampanią objęli: Minister Edukacji Narodowej, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Pomorski Kurator Oświaty, Zachodniopomorski Kurator Oświaty, Starosta Powiatu Bydgoskiego, Prezydent Miasta Bydgoszczy. Celem zajęć było:

  • Kształtowanie postaw społecznych opartych na otwartości, tolerancji i empatii wobec osób
    niepełnosprawnych wzrokowo;
  • Zwiększenie integracji osób niewidomych ze środowiskiem społecznym i poprawienie ich funkcjonowania w tym środowisku;
  • Przygotowanie społeczeństwa do udzielania właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku, zauważenie ich problemów;
  • Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych wzrokowo.

Łącznie w zajęciach uczestniczyło 109 osób.