Uzyskanie dotacji

Uzyskanie dotacji

Z radością informujemy, że przystąpiliśmy do realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Do 26 czerwca 2018 r. czekamy na Wasze propozycje książek dla dzieci, młodzieży, dorosłych, a także publikacji popularnonaukowych. Można je składać w Wydziale Wypożyczalni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy lub wypełnić krótki formularz na stronie internetowej i facebooku Biblioteki.

Cele Programu:
1. Stwarzanie warunków do wzrostu czytelnictwa w Polsce;
2. Wzrost atrakcyjności oferty bibliotek szkolnych i pedagogicznych przez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek;
3. Wzrost dostępności książek w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych;
4. Rozwój współpracy pomiędzy szkołami a bibliotekami publicznymi i bibliotekami pedagogicznymi.