Polityka oświatowa państwa

Polityka oświatowa państwa

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 ogłoszone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej:

  1. 100. rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów;
  2. Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów;
  3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego;
  4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa 2018/2019 oraz zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego – dokument MEN z 5 lipca 2018 r.