Czytam i maluję z Nelą – konkurs

Czytam i maluję z Nelą – konkurs

Serdecznie zapraszamy dzieci z klas I‑III szkół podstawowych z Bydgoszczy do wzięcia udziału w Czytelniczym Konkursie Plastycznym dotyczącym przygód Neli, bohaterki serii książek „Nela – mała reporterka”. Zadaniem uczestników będzie wykonanie pracy plastycznej ilustrującej ulubioną przygodę Neli. Na prace w formacie A3 lub A4 czekamy do 17 października 2018 roku. Należy je przesłać lub dostarczyć na adres: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 4, 85 – 094 Bydgoszcz z dopiskiem „Konkurs plastyczny”.
Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału, czekają atrakcyjne nagrody.

Regulamin konkursu
Załącznik nr 1 do Regulaminu
Załącznik nr 2 do Regulaminu – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Załącznik nr 3 do Regulaminu – ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH)