Muzyka Słów – finał konkursu

Muzyka Słów – finał konkursu

28 maja 2019 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bydgoszczy odbył się konkurs recytatorski, zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 31 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy w ramach obchodów roku 2019 jako Roku Zbigniewa Herberta w związku z 20 rocznicą śmierci poety. Partnerem projektu była Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy.

Główne cele konkursu:

  • zapoznanie z twórczością poetycką Zbigniewa Herberta,
  • rozwijanie zainteresowań czytelniczych,
  • rozbudzenie wrażliwości na piękno poezji,
  • upowszechnienie kultury żywego słowa,
  • promowanie umiejętności uczniów w szkole i w środowisku lokalnym,
  • propagowanie kultury języka polskiego.

W konkursie wzięło udział 45 uczniów szkół podstawowych z Bydgoszczy i okolic. Jury oceniało: interpretację utworu, dostosowanie tekstu do wieku i możliwości ucznia, opanowanie pamięciowe, dykcję oraz ogólne wrażenie artystyczne wykonawcy.

W kategorii – klasy 4 – 6
I miejsce – Kaja Pazgrat – Szkoła Podstawowa nr 14 w Bydgoszczy
II miejsce – Maja Geppert – Szkoła Podstawowa nr 31 w Bydgoszczy
III miejsce – Maciej Kosz – Katolicka Szkoła Podstawowa w Bydgoszczy
Wyróżnienia
Zofia Płoszyńska – Szkoła Podstawowa nr 32 w Bydgoszczy
Ewa Różańska – Szkoła Podstawowa nr 31 w Bydgoszczy
Zuzanna Szczepańska – Szkoła Podstawowa nr 31 w Bydgoszczy

W kategorii – klasy 7 – 8
I miejsce – Bartosz Adamski – Szkoła Podstawowa w Białych Błotach
II miejsce – Zuzanna Kaczmarek – Szkoła Podstawowa nr 62 w Bydgoszczy
III miejsce – Sandra Hetzig – Szkoła Podstawowa nr 32 w Bydgoszczy
Wyróżnienia
Maja Bartoszewska – Szkoła Podstawowa nr 31 w Bydgoszczy
Maria Pietruszyńska – Szkoła Podstawowa w Brzozie
Wiktoria Polasik – Szkoła Podstawowa nr 56 w Bydgoszczy

Gratulujemy laureatom i uczestnikom konkursu!