Sieci współpracy nauczycieli

Sieci współpracy nauczycieli

Pod koniec roku szkolnego odbyły się ostatnie spotkania sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego. Uczestnicy podsumowali na nich dotychczasową działalność oraz zaproponowali tematy spotkań na przyszły rok. Dyskutowano również o międzyszkolnej współpracy przy organizowaniu wspólnych przedsięwzięć. Bibliotekarze zachęcili do udziału w zajęciach „Graj i ucz się języka angielskiego“ oraz „Graj i ucz się języka niemieckiego“ skierowanych do uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej.

Alina Melnicka-Zygmunt
Katarzyna Krukowska-Cyranowicz