Nobel dla Olgi Tokarczuk!

Nobel dla Olgi Tokarczuk!

Cieszymy się z werdyktu Akademii Szwedz­kiej i serdecznie gratu­lu­jemy Autorce, a czytel­ników zapra­szamy do naszej biblio­teki, w której znajdą książki noblistki.

Źródło: https://​twitter​.com/​N​o​b​e​l​Prize