Wyróżnienia i nagrody dla nauczycieli

Wyróżnienia i nagrody dla nauczycieli

Powołana przez marszałka województwa kapituła konkursowa wskazała osiemnastu najlepszych pedagogów. W uznaniu zawodowych dokonań marszałek województwa przyznał tytuł Kujawsko-Pomorskiego Lidera Edukacji oraz wyróżnił siedemnaścioro innych pedagogów. Wczoraj w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu odbyła się uroczysta gala. Nagrody wręczyli marszałek Piotr Całbecki i wiceprzewodnicząca sejmiku województwa Elżbieta Piniewska. Gratulujemy naszej koleżance - Iwonie Skowron – tak znaczącego wyróżnienia!

Zarząd województwa nagrodził też dwadzieścioro siedmioro nauczycieli zatrudnionych w wojewódzkich samorządowych placówkach oświatowych. Dorobek zawodowy naszych koleżanek – Izabeli Kamasz i Małgorzaty Zapędowskiej – został dostrzeżony i nagrodzony przez wojewódzkie władze samorządowe. Serdecznie gratulujemy!