Jan Brzechwa i jego twórczość

Jan Brzechwa i jego twórczość

Kolejne zajęcia zorganizowane w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek w październiku poświęcone były twórczości Jana Brzechwy. W spotkaniach wzięło udział ponad 100 uczniów klas I‑III szkół bydgoskich.

Zajęcia rozpoczynały się krótką pogadanką na temat dorobku literackiego Jana Brzechwy, w szczególności wierszy dla dzieci oraz książki „Akademia Pana Kleksa”. Następnie przybliżyliśmy najmłodszym wartość i rolę głośnego czytania oraz ideę kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom. Najważniejszym elementem było głośne czytanie – na tę okazję wybrałyśmy najbardziej znane wierszyki takie jak: „Kwoka”, „Grzyby”, „Samochwała”, Kaczka dziwaczka”, „Sum” oraz obszerne fragmenty „Akademii Pana Kleksa”.

W dalszej części zajęć dzieci zajmowały się przędzeniem liter czyli tworzeniem inicjału swojego imienia z kolorowej włóczki. Zajęciom towarzyszyła wystawka książek autora, a na zakończenie każdy uczestnik otrzymał drobny upominek.