Łasuch lite­racki

Łasuch lite­racki

Zachę­camy do przed­ostat­niej w Tygo­dniu Bibliotek zabawy, tym razem inspi­ro­wanej „Łasu­chem lite­rackim“ Małgo­rzaty Musie­ro­wicz. To propo­zycja dla tych, którzy czytając książki nie omijają frag­mentów o kulinariach.