Książki z wiel­ka­nocnym przybraniem

Książki z wiel­ka­nocnym przybraniem

Zbli­ża­jące się święta będą inne niż dotych­czas, wyjąt­kowe. Nie traćmy z pola widzenia rado­snego charak­teru Wiel­ka­nocy. Dla naszych czytel­ników mamy propo­zycję zabawy.

Prosimy o nadsy­łanie zdjęć książek w świą­tecznym ento­ura­ge’u na mail: info@​edupolis.​pl. Niech Wasza propo­zycja wiel­ka­nocnej aran­żacji dla wybranej książki zacznie nam wszystkim budować radosny, świą­teczny nastrój!

Zdjęcia pochodzą z blogu o książ­kach wnaszej​bajce​.pl