Książki do smakowania

Książki do smakowania

W Tygo­dniu Bibliotek prze­bie­ga­jącym pod hasłem „Zasmakuj w biblio­tece” zapra­szamy do delek­to­wania się książką – pięknem jej formy, treści, języka. Czytajmy tak, aby zasma­kować uroków opowieści, scenerii, języka, obrazów, uraczyć się całym bogac­twem, jakie daje lektura. Na początek prezen­tu­jemy kilka­na­ście „apetycz­nych” książek. Może zapro­po­nu­jecie inne tytuły, które dla Was stały się okazją do „rozsma­ko­wania się” w czytaniu, albo dostar­czyły wam wyjąt­ko­wych wrażeń este­tycz­nych? Życzymy smacznej lektury.

Jeśli twoja przeglądarka nie akceptuje polecenia Object, wczytaj ten dokument