Konferencja „Biblioteka – Środowisko – Różnorodność działań“

Konferencja „Biblioteka – Środowisko – Różnorodność działań“

Organizator – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy oraz Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Bydgoszczy zapraszają bibliotekarzy i nauczycieli bibliotekarzy na konferencję „Biblioteka – Środowisko – Różnorodność działań“.

Miejsce konferencji – Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Termin – 14 listopada 2018 r. (godz. 10.00 – 14.30)
Rejestracja uczestników – formularz internetowy 

Program konferencji:
10 00 – 10 20 – Rejestracja uczestników

10 20 – 11 00 – Aleksandrów, Londyn, Feijó, Stawki. Maria Danilewicz Zielińska – człowiek książki, inspirator.
Małgorzata Wdowczyk – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Danilewicz Zielińskiej w Stawkach

11 00 – 12 00 – Wartości w literaturze dla dzieci
Wiesława Jędrzejczykowa – redaktor naczelna Wydawnictwa Literatura

12 00 – 12 30 Przerwa kawowa

12 30 – 13 00 – „Kolory kultury – tworzenie projektu międzykulturowego w ramach działań biblioteki szkolnej“
Joanna Kotwicka – nauczyciel etyki i nauczyciel bibliotekarz w Zespole Szkół nr 1 im. Bartłomieja z Bydgoszczy w Bydgoszczy, doradca metodyczny w Miejskim Ośrodku Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w zakresie edukacji ucznia cudzoziemskiego i reemigranta, wiceprezes Fundacji Asante

13 00 – 13 30 – Zagadkowa biblioteka, czyli escape room w bibliotece
Joanna Guzińska, Agnieszka Gąsiorowska – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy

13 30 – 14 00 – Wygrana biblioteka, czyli Akademia Gier Logicznych w PBW w Bydgoszczy
Justyna Frelichowska , Ewa Bielska – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy

14 00 – 14 30 – Realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w PBW w Bydgoszczy
Ewa Bedełek – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy

PLAKAT DO WYDRUKU (PDF)

plakat_konferencja_2018