Szkolenie dla nauczy­cieli języka niemiec­kiego

Szkolenie dla nauczy­cieli języka niemiec­kiego

W sobotę (17 listopada 2018 r.) w godz. 10.00 – 13.15 w czytelni głównej odbędzie się szkolenie dla nauczy­cieli języka niemiec­kiego pt. „Erleb­ni­sreise mit Deutsch“. Zajęcia popro­wadzi Magdalena Budzyńska z Oddziału Toruń­skiego Polskiego Stowa­rzy­szenia Nauczy­cieli Języka Niemiec­kiego. Szkolenie jest darmowe, reali­zo­wane przez Goethe-Institut w ramach projektu ERD. Serdecznie zapra­szamy nauczy­cieli germa­ni­stów. Zgło­szenia prosimy przesyłać na adres: czytelnia1@​pbw.​bydgoszcz.​pl.