Wyniki konkursu czytelniczego

Wyniki konkursu czytelniczego

W siedzibie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Czytam i maluję z Nelą”, który realizował następujące cele:

  • popularyzacja wśród dzieci książek zakupionych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,
  • rozwijanie zainteresowań i kompetencji czytelniczych,
  • pobudzanie ekspresji dzieci poprzez działalność plastyczną,
  • rozwijanie kreatywności, wrażliwości i wyobraźni plastycznej dzieci,
  • promocja biblioteki w środowisku lokalnym.

Na konkurs napłynęło 77 prac, które oceniane były zgodnie z następującymi kryteriami:

  • ciekawa interpretacja proponowanej tematyki,
  • zgodność pracy z tematem,
  • samodzielność i oryginalność pracy,
  • estetyka wykonanej pracy.

Uroczystość rozdania nagród i wręczenia dyplomów odbędzie się 15 listopada 2018 roku o godzinie 16.00 w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy (sala 210, II piętro).

Laureaci wojewódzkiego konkursu plastycznego „Czytam i maluję z Nelą”:

I miejsce:
Klaudia Florek Pałac Młodzieży w Bydgoszczy
Mikołaj Nowakowski Zespół Szkół nr 33
Mateusz Truskawa Szkoła Podstawowa nr 66
II miejsce:
Kalina Kijak Szkoła Podstawowa nr 15
III miejsce:
Maria Owczarek Szkoła Podstawowa nr 31

Wyróżnienia:
Dawid Kaźmierczak Zespół Szkół nr 33
Laura Szczybło Szkoła Podstawowa nr 65
Hanna Rutkowska Szkoła Podstawowa nr 15
Adam Pujanek Katolicka Szkoła Podstawowa
Dawid Kacperski Szkoła Podstawowa nr 13
Natalia Kwiatkowska Szkoła Podstawowa nr 65
Natalia Nasalska Szkoła Podstawowa nr 56
Maja Laskowska Szkoła Podstawowa nr 13
Krystyna Grabarska Szkoła Podstawowa nr 30
Julia Cegiełka Szkoła Podstawowa nr 31
Maria Wanecka Pałac Młodzieży w Bydgoszczy

Gratulujemy wszystkim laureatom i zapraszamy nagrodzonych oraz ich nauczycieli i rodziców na uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień.