Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!

Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy zaprasza na zajęcia „Poznajmy się” przeznaczone dla uczniów klas 1 – 6 szkół podstawowych organizowane w dniach 14 – 18 października 2019 r. w ramach kampanii społecznej z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!”.

Celem zajęć jest:

  • Kształtowanie postaw społecznych opartych na otwartości, tolerancji i empatii wobec osób niepełnosprawnych wzrokowo;
  • Zwiększenie integracji osób niewidomych ze środowiskiem społecznym i poprawienie ich funkcjonowania w tym środowisku;
  • Przygotowanie społeczeństwa do udzielania właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku, zauważenie ich problemów;
  • Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych wzrokowo.

Patronat honorowy nad kampanią objęli: Minister Edukacji Narodowej, Instytut Pamięci Narodowej, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Pomorski Kurator Oświaty, Zachodniopomorski Kurator Oświaty, Starosta Powiatu Bydgoskiego, Prezydent Miasta Bydgoszczy, Poczta Polska S.A.

Zapisy na zajęcia:
Małgorzata Lewandowska-Pyż
tel. 52 340 01 40 e‑mail: mlewandowskapyz@​gmail.​com

Do pobrania: plakat informacyjny