Konferencja naukowa

Konferencja naukowa

Ochrona zbiorów bibliotecznych. Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość, Bydgoszcz, 17 – 18 maja 2018 r.

Celem sesji, o charakterze interdyscyplinarnym, jest podjęcie problemów związanych z ochroną materiałów bibliotecznych w przeszłości oraz wyzwań stojących przed współczesnymi i przyszłymi bibliotekarzami. Organizatorem konferencji jest Zakład Historii Sztuki i Kultury UKW.
Honorowy Patronat: Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Rada Naukowa Konferencji:
prof. zw. dr hab. Maria Juda, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
prof. zw. dr hab. Wojciech Kowalski, Uniwersytet Śląski w Katowicach,
dr hab. Aleksander Jankowski, prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
dr hab. Anna Kamler, prof. Uniwersytetu Warszawskiego,
dr hab. Ryszard Nowicki, prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
dr hab. Bogumiła Staniów, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego,
dr hab. Kamil Zeidler, prof. Uniwersytetu Gdańskiego,
dr hab. Marek Zieliński, prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
dr Jana Brožovská Onderková Uniwersytet Śląski w Opawie.

Komitet Organizacyjny Konferencji:
dr hab. Ryszard Nowicki, prof. UKW – przewodniczący,
dr hab. Zbigniew Zyglewski, prof. UKW,
dr Barbara Gawęcka,
dr Agnieszka Wysocka – sekretarz.

Zgłoszenia na konferencję należy przesłać do 28 lutego 2018 r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Szczegóły na stronie internetowej organizatora.