Hejt i mowa nienawiści

Hejt i mowa nienawiści

W kolejnych zajęciach dotyczących hejtu i mowy nienawiści uczestniczyli uczniowie klasy VIII Szkoły Podstawowej w Czarżu . Podczas spotkania młodzież zapoznała się z definicją hejtu i mowy nienawiści, dyskutowała o przyczynach i konsekwencjach zjawiska hejtu. Po obejrzeniu filmu i wysłuchaniu fragmentów książki dotyczącej przemocy rówieśniczej uczniowie wspólnie poszukiwali odpowiedzi na pytania: Jakie są emocje ofiary hejtera? Jak można pomóc ofierze hejtera? Jak można sobie radzić z hejtem? Omówiono również 10 zasad antyhejtowych.

Zajęcia edukacyjne są zgodne z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 o bezpiecznym i celowym wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Ewa Bedełek – Wydział Informacji i Wspomagania Placówek Oświatowych