Bezpieczeństwo w sieci

Bezpieczeństwo w sieci

W Bibliotece po raz kolejny gościliśmy uczniów klasy VIII Szkoły Podstawowej w Czarżu na zajęciach „Bezpieczeństwo w sieci”. Prowadząca lekcję przedstawiła konsekwencje nierozważnych działań online, takich jak: wysyłanie i publikowanie „odważnych” zdjęć, przyjmowanie do grona „znajomych” osób bliżej nieznanych, niewylogowywanie się z konta po zakończeniu użytkowania serwisu. Uczniowie dowiedzieli się także, jak należy chronić swoją prywatność, dbać o mocne hasła oraz szanować innych użytkowników sieci. Przygotowana została również dla uczniów gra decyzyjna, w której uczestnicy mogli sami zadecydować o poczynaniach bohatera kreskówki.

Zajęcia edukacyjne są zgodne z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 o bezpiecznym i celowym wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Beata Cieślińska – Wydział Informacji i Wspomagania Placówek Oświatowych