Gry języ­kowe

Gry języ­kowe

W Czytelni Głównej odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Graj i ucz się języka niemiec­kiego“. Tym razem gości­liśmy młodzież z Zespołu Szkół Ekono­miczno-Admi­ni­stra­cyj­nych oraz z Gimna­zjum nr 29 w Bydgoszczy wraz z opie­ku­nami. Uczniowie w sześciu grupach zmie­niając się rota­cyjnie przy stoli­kach zagrali w osiem gier pod czujnym okiem nauczy­cieli germa­ni­stów. Powtó­rzyli oni między innymi: liczeb­niki z bingo „Das Zahlen­spiel Deutsch“, słow­nictwo doty­czące przy­rody „Sprach Memo. Natur und Tiere“, zawodów „Das Spiel der Berufe Deutsch“, godzin „Das Uhrzeit-Domino Deutsch“ oraz czasow­niki z „Verben Bingo“. Wśród graczy pano­wała luźna, wesoła atmosfera.

Kata­rzyna Krukowska-Cyranowicz
Alina Melnicka-Zygmunt