Gratulacje od Przewodniczącej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Gratulacje od Przewodniczącej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Pomysłodawczyni konkursu zorganizowanego przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Przewodnicząca Sejmiku Woj. Kujawsko-Pomorskiego Elżbieta Piniewska przekazała gratulacje zwycięzcom konkursu. Dwa czytniki e‑booków inkBOOK Calypso oraz inne nagrody i upominki zostaną przekazane laureatom konkursu w terminie, który zostanie ogłoszony w odrębnym komunikacie.

https://​www​.facebook​.com/​E​l​z​b​i​e​t​a​P​i​n​i​e​w​s​k​a​P​o​l​i​t​y​k​/​p​o​s​t​s​/​1​0​8​7​9​9​3​9​2​8​298522

serdecznie gratuluję