Graj i ucz się języka niemiec­kiego

Graj i ucz się języka niemiec­kiego

Czytelnię Główną PBW odwie­dzili gimna­zja­liści z Zespołu Szkół w Łochowie. Uczniowie pod czujnym okiem nauczy­ciela grając w gry planszowe utrwalali wcześniej poznane słow­nictwo z języka niemiec­kiego. Młodzież została podzie­lona na 5 grup, każda miała inną grę oraz zestaw słowników do pomocy. Wszyscy zagrali w 5 gier prze­miesz­czając się od stolika do stolika. Takie zajęcia na pewno stanowiły atrak­cyjną formę przy­swa­jania i utrwa­lania języka niemiec­kiego.

Katarzyna Krukowska-Cyra­no­wicz
Alina Melnicka-Zygmunt