Oferta Biblio­teki na Byd­goski Festiwal Nauki 2018

Oferta Biblio­teki na Byd­goski Festiwal Nauki 2018

Biblio­teka jako partner BFN oferuje nastę­pu­jące zajęcia:

  • Teatrzyk Kami­shibai;
  • Byd­goszcz w lite­ra­turze dzie­cięcej – podania, legendy, baśnie, bajki o tema­tyce regio­nalnej;
  • Poko­namy fale, czyli o tym co w życiu pomaga prze­trwać;
  • Nie jesteśmy sami na świecie, czyli sza­cunek wobec siebie i innych;
  • Marian Rejewski – byd­gosz­czanin, mate­matyk, kryp­tolog;
  • Mate­ma­tyczne wyszy­wanie, czyli haft na papierze;
  • Escape room – Klub Enigma;
  • Tangram i spółka;
  • Spra­wie­dliwi Wśród Narodów Świata – Irena Sen­dle­rowa;
  • Stara szkoła – czyli szkoła naszych dziadków i pra­dziadków.