Kubuś Puchatek bohaterem zajęć

Kubuś Puchatek bohaterem zajęć

W Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek gości­liśmy dzieci z Przed­szkola „Mungo” w Bydgoszczy. Bohaterem zajęć był Kubuś Puchatek. Po krótkim przy­bli­żeniu postaci autora Alana Alexandra Milne’a oraz okolicz­ności powstania książki odbyło się głośne czytanie w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom. Dzieciom zapro­po­no­wa­łyśmy fragmenty książki „Przygody Kubusia Puchatka”. Zajęciom towa­rzy­szyły wystawka książek, puzzli, zabawek i innych przed­miotów zwią­za­nych z Kubusiem Puchat­kiem. Następnie dzieci wyko­ny­wały ilustracje, a na zakoń­czenie otrzymały drobne upominki.