Graj i ucz się języka niemiec­kiego

W środę gości­liśmy w Czytelni Głównej młodzież z Zespołu Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych im. Broni­sława Mali­now­skiego w Grudziądzu. Wzięli oni udział w zaję­ciach „Graj i ucz się języka niemiec­kiego“. Uczniowie pod czujnym okiem nauczy­ciela w formie zabawy powtó­rzyli i utrwa­lili słow­nictwo i grama­tykę języka niemiec­kiego.

Alina Melnicka-Zygmunt
Kata­rzyna Krukowska-Cyra­no­wicz