Graj i ucz się języka niemiec­kiego

Graj i ucz się języka niemiec­kiego

W środę gości­liśmy w Czytelni Głównej młodzież z Zespołu Szkół Ogólno­kształ­cą­cych im. Broni­sława Malinow­skiego w Grudziądzu. Wzięli oni udział w zajęciach „Graj i ucz się języka niemiec­kiego“. Uczniowie pod czujnym okiem nauczy­ciela w formie zabawy powtó­rzyli i utrwa­lili słownictwo i grama­tykę języka niemiec­kiego.

Alina Melnicka-Zygmunt
Katarzyna Krukowska-Cyrano­wicz