Forum praktyków dla nauczycieli języków obcych

Forum praktyków dla nauczycieli języków obcych

W sali konferencyjnej KPCEN‑u w Bydgoszczy odbyło się kolejne Forum Praktyków adresowane do nauczycieli języków obcych w szkołach na wszystkich poziomach nauczania w Bydgoszczy i powiecie. Tegoroczna konferencja dotyczyła samodzielności i kreatywności w uczeniu się języków obcych. Wszystkie wystąpienia prelegentów były interesujące, ciekawe i inspirujące. Bibliotekarki z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej przygotowały wystawę książek z tego zakresu oraz przykładowych językowych gier dydaktycznych, które można wykorzystać przy nauce. Przypomniały też na forum, jak można wykorzystać zasoby językowe PBW w nauczaniu języków obcych oraz przedstawiły ofertę edukacyjną Medioteki Języka Niemieckiego i PBW na rok szkolny 2018/19.

Alina Melnicka-Zygmunt
Katarzyna Krukowska-Cyranowicz