Ferie on-line z biblioteką

Ferie on-line z biblioteką

Ferie to czas na odpo­czynek i zdobycie nowych doświad­czeń. Przed­sta­wiamy kilka propo­zycji na ferie dla uczniów oraz zachę­camy do wspólnej aktyw­ności rodziców i dzieci.