Zagadka sprzed lat

Zagadka sprzed lat

Kto podejmie wyzwanie rozwią­zania zagadki sprzed lat? Miło­śnikom tajemnic przed­sta­wiamy wirtu­alny pokój zagadek przy­go­to­wany przez Ewę Bielską z Wydziału Groma­dzenia i Opra­co­wania Zbiorów.