Europejskie Dni Dziedzictwa w Muzeum Oświaty

Europejskie Dni Dziedzictwa w Muzeum Oświaty

Zapraszamy do zwiedzania wystawy plenerowej poświęconej niepospolitym kobietom. Ekspozycja pt. „Kobiety historią pisane” przybliża sylwetki dziewięciu nieprzeciętnych nauczycielek z naszego regionu. W Muzeum znajdą Państwo pamiątki związane ze szkolnictwem z okresu zaborów, dwudziestolecia międzywojennego i PRL‑u oraz odkryją tu na nowo Mariana Rejewskiego.

Oprócz tego, w trakcie zwiedzania „Szkoły naszych dziadków i pradziadków”, każdy może spróbować swoich sił w kaligrafii. Chętni „dla próby” będą mogli klęczeć na grochu i poznać inne kary kiedyś powszechnie stosowane. Każdy będzie miał również możliwość obejrzenia wystawy „Marian Rejewski – bydgoszczanin, matematyk, kryptolog”. Nasi goście zyskają szansę szyfrowania i deszyfrowania na symulatorze Enigmy.

Europejskie Dni Dziedzictwa to cykliczny projekt kulturalny, społeczny i edukacyjny o wyjątkowej skali i zasięgu: co roku we wrześniu mieszkańcy Starego Kontynentu mogą bezpłatnie zwiedzić najciekawsze zabytki w swojej okolicy oraz skorzystać z szerokiego wachlarza wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych. Podczas EDD nawet niedostępne na co dzień zabytki wpuszczają w swoje mury gości, a uczestnicy licznych spotkań, prelekcji i warsztatów poznają historię i kulturę zarówno narodową, jak i tę regionalną oraz lokalną.

Głównym celem Europejskich Dni Dziedzictwa jest edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego. Opiekunowie lokalnych obiektów i placówek kulturalnych w ramach EDD zapewniają bezpłatny dostęp do zabytków i innych obiektów kultury – muzeów, skansenów, parków, ogrodów – nie zawsze dostępnych na co dzień dla publiczności lub do których wstęp wiąże się z opłatami. Proponują także wiele innych atrakcji, takich jak koncerty, wystawy, festyny historyczne, prezentacje ginących zawodów, wykłady, kiermasze wyrobów artystycznych i rzemieślniczych; zachęcają do obcowania z kulturą i zabytkami, popularyzują wśród społeczeństwa regionalne tradycje i zwyczaje.

Wizerunek mężczyzny w okrągłych okularach i napis "Noc z Rejewskim 7.10.2023". ©PBW

Zaproszenie na „Noc z Rejewskim“

14 września 2023

Narodowe Czytanie 2023

8 września 2023
Rysunkowa postać mówi do megafonu, z którego wydobywa się komiksowy dymek: "Sprechen Sie Deutsch?". © PBW

Dzień Języka Niemieckiego

8 września 2023
Pięć młodych osób wpatrzonych w swoje smarfony na przyjęciu.

Walczymy z phubbingiem

5 września 2023
Osoba z białą laską.

Międzynarodowy Dzień Białej Laski

26 września 2023
Grupa osób przy okrągłym stole. Pixabay

Kompetencje społeczne

12 września 2023
Flaga niemiecka powiewająca nad zabytkowym budynkiem. Pixabay

Warsztaty dla germanistów

12 września 2023
Okładki książek o uważności (mindfullness). © PBW

Warsztaty metodyczne dla germanistów

19 września 2023