Europejskie Dni Dziedzictwa w Muzeum Oświaty

Europejskie Dni Dziedzictwa w Muzeum Oświaty

Zapraszamy do zwiedzania wystawy plenerowej poświęconej niepospolitym kobietom. Ekspozycja pt. „Kobiety historią pisane” przybliża sylwetki dziewięciu nieprzeciętnych nauczycielek z naszego regionu. W Muzeum znajdą Państwo pamiątki związane ze szkolnictwem z okresu zaborów, dwudziestolecia międzywojennego i PRL‑u oraz odkryją tu na nowo Mariana Rejewskiego.

Oprócz tego, w trakcie zwiedzania „Szkoły naszych dziadków i pradziadków”, każdy może spróbować swoich sił w kaligrafii. Chętni „dla próby” będą mogli klęczeć na grochu i poznać inne kary kiedyś powszechnie stosowane. Każdy będzie miał również możliwość obejrzenia wystawy „Marian Rejewski – bydgoszczanin, matematyk, kryptolog”. Nasi goście zyskają szansę szyfrowania i deszyfrowania na symulatorze Enigmy.

Europejskie Dni Dziedzictwa to cykliczny projekt kulturalny, społeczny i edukacyjny o wyjątkowej skali i zasięgu: co roku we wrześniu mieszkańcy Starego Kontynentu mogą bezpłatnie zwiedzić najciekawsze zabytki w swojej okolicy oraz skorzystać z szerokiego wachlarza wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych. Podczas EDD nawet niedostępne na co dzień zabytki wpuszczają w swoje mury gości, a uczestnicy licznych spotkań, prelekcji i warsztatów poznają historię i kulturę zarówno narodową, jak i tę regionalną oraz lokalną.

Głównym celem Europejskich Dni Dziedzictwa jest edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego. Opiekunowie lokalnych obiektów i placówek kulturalnych w ramach EDD zapewniają bezpłatny dostęp do zabytków i innych obiektów kultury – muzeów, skansenów, parków, ogrodów – nie zawsze dostępnych na co dzień dla publiczności lub do których wstęp wiąże się z opłatami. Proponują także wiele innych atrakcji, takich jak koncerty, wystawy, festyny historyczne, prezentacje ginących zawodów, wykłady, kiermasze wyrobów artystycznych i rzemieślniczych; zachęcają do obcowania z kulturą i zabytkami, popularyzują wśród społeczeństwa regionalne tradycje i zwyczaje.

Tydzień Bibliotek - plakat z postacią w czerwonym płaszczu z kapturem.

XXI Tydzień Bibliotek

6 maja 2024

Europejska Noc Muzeów 2024

8 maja 2024
Tarcza zegara Pixabay

Zmiana godzin otwarcia biblioteki

25 maja 2024
Kotyliony w barwach narodowych. © PBW

Majowe święta w biało-czerwonych barwach

30 kwietnia 2024
Papież wsparty o pastorał.

Formularz konkursowy JP2

27 maja 2024
Okładki książek. © PWN

E‑booki w prezencie

8 maja 2024