Rozpoczęła się 12. edycja zajęć w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek

Rozpoczęła się 12. edycja zajęć w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek

Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem „Wspólne czytanie daje dobre wychowanie“.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy zaprasza grupy przedszkolne i klasy I‑III szkół podstawowych do udziału w kolejnej edycji bezpłatnych zajęć edukacyjnych. Naszym działaniem chcemy wspierać priorytety Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2023/2024 w zakresie promowania zasad savoir-vivre’u w szkołach i placówkach.

XII edycja poświęcona będzie promocji książki i biblioteki oraz upowszechnianiu czytelnictwa jako jednego z ważnych elementów i skutecznych narzędzi wspierających wychowawczą rolę rodziny i placówek oświatowych. Główną ideą tej edycji będzie rozwijanie nawyków i kompetencji czytelniczych poprzez przybliżanie nowości z zakresu literatury dziecięcej w sposób atrakcyjny i dostosowany do ich wieku i możliwości rozwojowych. Poprzez kontakt z literaturą chcemy wspierać dzieci we wszechstronnym rozwoju, promować postawy prospołeczne, wprowadzać i utrwalać zasady dobrego wychowania oraz pomagać placówkom oświatowym w realizacji ich zadań.

Celem ogólnym zajęć jest wprowadzenie dzieci przedszkolnych i uczniów młodszych klas szkół podstawowych w świat dobrego wychowania za pomocą wybranych tekstów literackich z najnowszej literatury polskiej i światowej. Chcemy wspierać wszechstronny rozwój dziecka, wprowadzać i utrwalać zasady savoir-vivre’u poprzez promowanie książki i biblioteki, wytworzenie pozytywnych motywacji do czytania i integrację dzieci. Głośne czytanie, kontakt z literaturą oraz podkreślanie ważnej roli wartości w życiu człowieka mogą być skutecznym narzędziem w budowaniu wielu umiejętności społecznych najmłodszych. Wychowawcza rola takich działań jest szeroko znana i z pewnością pomoże wzmocnić pracę szkół i placówek edukacyjnych w tym zakresie.

Cele szczegółowe:

 • popularyzacja książki i biblioteki wśród najmłodszych dzieci,
 • rozwijanie w uczestnikach zainteresowania literaturą i przygotowanie ich do roli świadomego czytelnika,
 • promowanie najnowszej literatury dziecięcej z księgozbioru biblioteki,
 • przybliżanie i utrwalanie zasad dobrego wychowania,
 • wprowadzanie dzieci w świat najważniejszych wartości tj. dobro, szacunek, przyjaźń, miłość, tolerancja, szacunek dla starszych itp.,
 • przybliżanie tradycji, zwyczajów narodowych, świątecznych, regionalnych oraz dbałość o ich poszanowanie i pielęgnowanie,
 • podkreślanie ważnej roli edukacji regionalnej i wytwarzanie poczucia wspólnoty z „małą ojczyzną”,
 • przybliżanie symboliki narodowej i uwrażliwianie na szacunek wobec tych symboli,
 • dbałość o rozumienie i respektowanie norm społecznych,
 • troska o język ojczysty, dbałość o jego czystość i piękno,
 • integracja najmłodszych i doskonalenie umiejętności współdziałania w zespole,
 • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z różnych placówek,
 • kształtowanie wrażliwości artystycznej.

Cykl zajęć będzie polegał na czytaniu wybranych tekstów literackich (bajek, baśni, legend, opowiadań) związanych z opracowanymi tematami spotkań. Zajęcia będą uatrakcyjniane pogadanką lub prezentacją wprowadzającą, zabawnymi i ciekawymi anegdotami, rozmową kierowaną z dziećmi na temat czytanych utworów oraz dającą im możliwość wyrażenia swoich emocji. W ramach każdych zajęć uczestnicy wykonają prace plastyczne lub inne zadania związane z tematem (ilustracje do prezentowanych książek, plakaty, krzyżówki, kartki okolicznościowe, rebusy, zagadki, quizy itp.).

Działanie zostanie zrealizowane w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy w roku szkolnym 2023/2024. Nasze działania wspiera Fundacja ABCXXI CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM.

Proponowane tematy najbliższych zajęć:

 • Wrzesień 2023 – Moja pierwsza wizyta w bibliotece; Poznajemy bibliotekę i zawód bibliotekarza
 • Październik 2023 – Opowieści na jesienne dni; Barwy i symbole narodowe
 • Listopad 2023 – Misie w literaturze; Rok Mikołaja Kopernika
 • Grudzień 2023 – Najpiękniejsze świąteczne opowieści; Tradycje Świąt Bożego Narodzenia
 • Styczeń 2024 – Dzień Kubusia Puchatka; Zima w literaturze
 • Luty 2024 – Moje ukochane zwierzątka; Walentynkowe spotkanie
 • Marzec 2024 – Literackie powitanie wiosny; Wielkanocne tradycje i zwyczaje
 • Kwiecień 2024 – Baśnie i opowieści o Bydgoszczy; Czy jestem patriotą?
 • Maj 2024 – Bajki z różnych stron świata; Agnieszka Stelmaszyk i jej twórczość
 • Czerwiec 2024 – Opowieści na lato; Dzień Savoir-Vivre’u

Ze względu na warunki lokalowe PBW grupa dzieci uczestniczących w zajęciach nie może liczyć więcej niż 25 osób. Zajęcia trwają od 60 do 90 minut.
Zgłoszenia przyjmuje Grażyna Ruta-Balińska
tel. 52 340 01 40 lub e‑mail: gromadzenie@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Cała Polska Czyta Dzieciom - logotyp© Fundacja ABC XXI

Celem naszych wszystkich działań w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek jest promocja książki i biblioteki oraz rozwijanie nawyków i kompetencji czytelniczych poprzez przybliżanie nowości z zakresu literatury dziecięcej w sposób atrakcyjny i dostosowany do ich wieku i możliwości rozwojowych. We współpracy z Fundacją ABC XXI Cała Polska Czyta Dzieciom chcemy wspierać dzieci we wszechstronnym rozwoju, promować postawy prospołeczne, tworzyć motywację do czytania i integrację dzieci.