Dzień Otwarty w Bibliotece

Dzień Otwarty w Bibliotece

Serdecznie zapra­szamy 3 czerwca b.r. na Dzień Otwarty w Bibliotece.
W programie:

  • zajęcia eduka­cyjne dla dzieci w wieku 4 – 9 lat pt. „Przy­jaźń, czyli latarki i listy na topie!“ (godz. 10.00 – 11.00),
  • warsz­taty z Teatrzy­kiem Kami­shibai dla dzieci 6 – 9 lat (godz. 11.00 – 12.00),
  • prezen­tacja „Ptaki znad Wisły“ (godz. 12.15 – 13.00),
  • wernisaż wystawy „Kraj nad Wisłą w akwa­reli“ (godz. 13.00 – 13.30).

W Czytelni będzie można zapo­znać się z lite­ra­turą obco­ję­zyczną, będą gry i zabawy języ­kowe dla dzieci 3 – 6 lat oraz dla dzieci 7 – 9 lat.
Zapra­szamy również na wystawę „Książki dla trzech pokoleń“ oraz na zwie­dzanie naszej biblio­teki „Biblio­teka bez tajemnic“.
Ten dzień będzie dniem bez kar za prze­trzy­my­wane książki!

Dodat­kowo każdy, kto przyj­dzie w tym dniu, będzie mógł wypo­ży­czyć książki i inne mate­riały ponad limit regulaminowy.