Biblio­teki niezwykłe – quiz

Biblio­teki niezwykłe – quiz

Na zakoń­czenie Tygo­dnia Bibliotek propo­nu­jemy quiz, w którym można nie tylko spraw­dzić swoją wiedzę, ale również poznać wiele cieka­wo­stek. Na pewno czeka Was dużo zasko­czeń. Zawsze są cztery odpo­wiedzi do wyboru i tylko jedna praw­dziwa. Czy dacie oszukać się i wypro­wa­dzić w pole? A może macie rozległą wiedzę ogólną? To quiz dla lubią­cych książki i architekturę.

Masz wolne trzy minuty? To nie czekaj, zdobywaj punkty i na końcu porównaj swój wynik z innymi. Powodzenia!

Biblioteki niezwykłe - quiz