Barwy i symbole narodowe w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek

Barwy i symbole narodowe w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek

Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości była okazją do zorganizowania w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek zajęć edukacyjnych o tematyce patriotycznej. Od 5 do 7 listopada br. spotkaliśmy się z uczniami Szkoły Podstawowej nr 56 w Bydgoszczy, Szkoły Podstawowej w Cielu, Szkoły Podstawowej nr 15 w Bydgoszczy oraz przedszkolakami z Przedszkola nr 16 w Bydgoszczy na zajęciach zatytułowanych „Znam barwy i symbole narodowe”. Celem było kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej, rozwijanie u uczniów zainteresowań symbolami narodowymi, kształtowanie postaw patriotycznych oraz rozbudzanie zainteresowań czytelniczych.

Zajęcia rozpoczęły się krótką pogadanką połączoną z projekcją filmu na temat głównych symboli Rzeczypospolitej Polskiej: biało-czerwonej flagi, godła państwowego oraz hymnu polskiego, czyli Mazurka Dąbrowskiego. Następnie uczestnicy zaśpiewali hymn we wcześniej omówionej postawie. Podkreśliliśmy jak ważne jest szanowanie symboli, duma z ich posiadania oraz kształtowanie prawidłowych nawyków patriotycznych od najmłodszych lat.

Oczywiście obowiązkowym elementem było głośne czytanie. Nawiązując do tematyki zajęć wykorzystaliśmy kilka publikacji, m.in.: Alfabet niepodległości Anny Skowrońskiej, Komendant wolnej Polski Wojciecha Widłaka, legendę o Lechu, Czechu i Rusie z książki Wandy Chotomskiej Legendy polskie.

Ważnym punktem zajęć było wykonywanie kokardy narodowej zwanej kotylionem w biało-czerwonych barwach. Dzieci robiły je po raz pierwszy wykazując się przy tym ogromnym zaangażowaniem i entuzjazmem. Na zakończenie każdy otrzymał drobny upominek.

tekst i fot.: Grażyna Ruta-Balińska

grafika: blizejprzedszkola​.pl