Uroczystość wręczenia nagród w konkursie „Czytam i maluję z Nelą”

Uroczystość wręczenia nagród w konkursie „Czytam i maluję z Nelą”

W Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy 15 listopada br. odbyła się uroczystość rozdania nagród i wręczenia dyplomów dla zwycięzców i wyróżnionych w Czytelniczym Konkursie Plastycznym „Czytam i maluję z Nelą” dla uczniów klas I‑III szkół podstawowych. Organizatorem konkursu była Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy, a honorowy patronat nad konkursem objął Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik. Biblioteka otrzymała środki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, które umożliwiły zakupienie bogatej kolekcji książek dla dzieci i młodzieży. Zbiory wzbogaciły się między innymi o cykl książek „Nela – mała reporterka”. Konkurs był jedną z form promocji tego księgozbioru.

Na konkurs wpłynęło 77 prac plastycznych z 10 placówek oświatowych. Uczniowie wykazali się dużą pomysłowością, wyobraźnią i starannością. Przyznano trzy równorzędne pierwsze miejsca, miejsce drugie, miejsce trzecie oraz jedenaście wyróżnień. Nagrody i wyróżnienia dla dzieci oraz podziękowania dla nauczycieli wręczała dyrektor PBW Ewa Pronobis-Sosnowska oraz członkowie Komisji Konkursowej – prof. Ryszard Nowicki z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i Justyna Frelichowska – nauczyciel bibliotekarz z PBW. Gościem specjalnym uroczystości była Monika Rzońca – nauczyciel bibliotekarz ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach, która jest pasjonatką podróży i od wielu lat zwiedza różne zakątki świata. Pani Monika zaprezentowała wspaniałe zdjęcia i bardzo ciekawie opowiedziała o swoich przygodach. Wszyscy byli pod dużym wrażeniem fotografii i wspomnień pani Moniki, które z pewnością zachęcą dzieci do rozwijania swoich pasji i zainteresowań.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, a laureatom serdecznie gratulujemy.

Izabela Kamasz
Grażyna Ruta-Balińska