Wychowanie jako sztuka przetrwania

Wychowanie jako sztuka przetrwania

W ramach konferencji „Wychowanie jako sztuka przetrwania” zorganizowanej przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty przygotowano wystawę książek zakupionych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa oraz książek związanych tematycznie z profilem spotkania. Konferencja odbyła się 16 listopada 2018 r., a dotyczyła wychowania przez czytanie, nauczania wartości, dzieciństwa jako fundamentu życia oraz wychowania chłopców. Prelegentkami były panie: Irena Koźmińska oraz Elżbieta Olszewska z Fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”. Wystawa oraz materiały promocyjne dotyczące Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana
Rejewskiego w Bydgoszczy cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem.

Agnieszka F. Handzel 
Wydział Informacji i Wspomagania Placówek Oświatowych PBW w Bydgoszczy